Мариовски бртви

Медоносната пчела се населувала во шуплини на дрва и камења, па не поминало долго време пред луѓето да сфатат дека тие пчелни живеaлишта можат да бидат употребени повеќе години. Тоа е идејата која ги “родила“ мариовските бртви.

Read More →

Болести и паразити кај пчелите

Како и секој друг организам и пчелата има свои непријатели. Понекогаш тоа се други инсекти кои го напаѓаат улиштето или пак инсекти кои паразитираат на самите пчели, и нормално и разните актериски и вирусни инфекции. Во понатамошниот текст ќе бидат обработени некои од најчестите.

Read More →

Зошто медот никогаш не се расипува

Археолозите при ископувањата на древните египетски гробници често наидувале на нешто сосема неочекувано, помеѓу другите артефакти: ќупови со мед, стар илјадници години кој се уште е добар за да се јаде. Така археолозите ни открија еден фасцинантен факт за медот

Read More →