Болести и паразити кај пчелите

Како и секој друг организам и пчелата има свои непријатели. Понекогаш тоа се други инсекти кои го напаѓаат улиштето или пак инсекти кои паразитираат на самите пчели, и нормално и разните актериски и вирусни инфекции. Во понатамошниот текст ќе бидат обработени некои од најчестите.

Read More →